Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie
NPOZP-Polecamy!

Kontakt

Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie "POL-FAMILIA"
ul. Niesiołowskiego 20
Toruń 87-100
kujawsko - pomorskie
Poland
Telefon: 056 657 55 85
Faks: 056 657 55 86

e-mail: polfamilia@wp.pl
www.polfamilia.org.pl
konto: 91 1240 1936 1111 0000 1322 7263

Cele organizacji:
Wachlarz celów Zrzeszenia jest niezmiernie szeroki. Przede wszystkim należą do nich wszelkie działania na rzecz udoskonalania ustawodawstwa dla stworzenia warunków przynoszących korzyści osobom chorym psychicznie w sferze zdrowia oraz przystosowania ich do życia w środowisku.
Kolejnym celem, o którym warto wspomnieć jest przeciwdziałanie dystansom, jakie otaczają chorych psychicznie ( dyskryminacji, izolacji, marginalizacji, stygmatyzacji), a także przybliżenie społeczeństwu autentycznego obrazu osoby psychicznie chorej. W tworzeniu rzeczywistego wizerunku osób dotkniętych chorobą mają pomóc m.in. promowanie przykładów postaw lub form terapeutycznych, współpraca z profesjonalistami, podejmowanie działań mających na celu przystosowanie chorych oraz ich rodzin do życia w warunkach zdrowego środowiska. Wśród tych działań ważne jest również organizowanie różnych form wsparcia dla członków rodzin osób chorych psychicznie w rozwiązywaniu ich osobistych problemów oraz realizowaniu własnych potrzeb przez wszystkie w/w stowarzyszenia członków POL-FAMILII.
POL-FAMILIA realizuje swoje cele poprzez działalność edukacyjną, informacyjną, wydawniczą, pomoc konsultacyjną, organizację placówek samopomocowych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych. Nie można zapomnieć o nawiązywaniu współpracy z organami samorządowymi, organizacjami społecznymi i politycznymi, placówkami naukowymi, badawczymi celem uzyskania pomocy w zakresie działalności statutowej POL-FAMILIA.


Historia Związku Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie „POL-FAMILIA”

Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie „POL – FAMILIA” został założony w Toruniu we wrześniu 2000 r. i zarejestrowany 28 sierpnia 2001 r. Członkami związku są stowarzyszenia z Wrocławia, Krakowa, Bydgoszczy, Łodzi, Radomia, Poznania, Gdańska, Szczecina i Torunia.

Celem związku jest:

· Przeciwdziałanie powszechnemu dystansowi otaczającego chorych psychicznie i przybliżenie społeczeństwu rzeczywistego obrazu osoby chorej psychicznie i jej problemów.

· Promowanie postaw lub form terapeutycznych korzystnych dla osób chorych psychicznie.

· Aktywizowanie lobby politycznego na rzecz udoskonalenia ustawodawstwa dotyczącego osób chorych psychicznie.

· Organizowanie form wsparcia dla członków rodzin w rozwiązywaniu ich osobistych problemów oraz realizowaniu własnych potrzeb.

· Współpraca z profesjonalistami we wprowadzaniu wyników nowych badań naukowych oraz nowych metod leczenia i nowych form terapii i aktywizacji społecznej i zawodowej osób chorych psychicznie.

· Podejmowanie działań zmierzających do przystosowania osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin do życia w warunkach zdrowego środowiska naturalnego.

· Współpraca z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi o pokrewnych celach dla wymiany doświadczeń i wzajemnego wsparcia.

Wraz z Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym jest współtwórcą Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Jest także inicjatorem i współorganizatorem ogólnopolskiej kampanii „Zdrowie Psychiczne – Wspólna Sprawa” oraz Światowego Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię pt. „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi” i wielu innych. Ponadto współtworzy i organizuje wraz ze swymi członkami różne konferencje, szkolenia i sympozja w całym kraju.


Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie „POL – FAMILIA”

ul. Niesiołowskiego 20, 87-100 Toruń

tel. 056 657 55 85, fax. 056 657 55 86

NIP: 956 20 72 334
REGON: 871 616 608
KRS: 0000039341

e-mail: polfamilia@wp.pl
www.polfamilia.org.pl

konto: 91 1240 1936 1111 0000 1322 7263