Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie
NPOZP-Polecamy!

Kontakt

Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie "POL-FAMILIA"
ul. Niesiołowskiego 20
Toruń 87-100
kujawsko - pomorskie
Poland
Telefon: 056 657 55 85
Faks: 056 657 55 86

e-mail: polfamilia@wp.pl
www.polfamilia.org.pl
konto: 91 1240 1936 1111 0000 1322 7263

Stowarzyszenie pod wyżej wymienioną nazwą działa od roku 1995. Powstało z inicjatywy kilku zapaleńców. Pierwszy rok działało bez lokalu i pieniędzy. Po roku otrzymaliśmy klitkę w szpitalu psychiatrycznym, która została w 1997 roku zalana przez powódź, potem przez 6 miesięcy nikt się nami nie interesował. Dzięki pomocy życzliwych ludzi z Urzędu Wojewódzkiego otrzymaliśmy 2 małe pomieszczenia przy ZOZ-ie Stare Miasto. Po roku działalności ze względu na remont budynku, dzięki dyrektorowi ZOZ-u panu Andrzejowi Kaniowskiemu na okres 2,5 roku przeniesiono nas do głównego budynku ZOZ-u przy Pl. Dominikańskim. W 2001 oddano nam nowe pomieszczenie po kapitalnym remoncie. Lokal posiada biuro, klub, kuchnie, pokój rehabilitacyjny, palarnie oraz toalety i czynny jest codziennie od 7.30 do 15.00. Od samego początku działalności prezesem Stowarzyszenia jest Stefan Budziński a sekretarzem Mariola Jaśniowska. Ilość stałych członków waha się w granicach 100 do 120 osób. Biuro prowadzi stałe porady prawne, lekarskie, terapeutyczne. Kierujemy chorych do różnych instytucji, pomagając im w znalezieniu pracy, odnajdywaniu różnych dokumentów, kierowaniu ich na kursy doskonalenia zawodowego i komputerowe. Prowadzimy też rozdawnictwo odzieży artykułów spożywczych i czystości. Organizujemy wyjścia do teatru, opery, panoramy racławickiej itp.

Codziennie przewija się przez nasz klub od 15 do 20 osób, traktując biuro jako miejsce spotkań towarzyskich. Stowarzyszenie specjalizuje się w organizacji wypoczynku, rehabilitacji i integracji chorych i ich rodzin. Działalność nasza jest zauważalna w całej Polsce, działamy w strukturach Konfederacji na Rzecz Zdrowia Psychicznego w Warszawie. Na przestrzeni kilku lat braliśmy udział w warsztatach zdrowia psychicznego w różnych miastach Polski i Litwy, jak Warszawa, Łódź, Kraków, Kielce, Lublin i Wilno. Dzięki przychylności dyrektora Szpitala psychiatrycznego we Lwowie, pomogliśmy w stworzeniu podobnego jak my stowarzyszenia rodzin, pierwszego na Ukrainie. Doświadczenie to umożliwiło nam zorganizowanie I Wrocławskiego Seminarium Polsko – Ukraińsko – Litewsko – Białoruskiego pod koniec sierpnia 2003 roku.

Braliśmy też udział w 7 Zjeździe Ogólnopolskim Grup Samopomocowych, które organizuje, co roku łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych. Jesteśmy członkami Związku „POL – FAMILIA”, który nawiązał kontakt z fundacją Pfizer i uzyskał fundusze na działalność zrzeszonych stowarzyszeń, za co serdecznie dziękujemy.

Członek Zwyczajny Związku „POL – FAMILIA” a jego przedstawiciele są w jego Władzach.

 

54-129 Wrocław
ul. Bajana 15/26
tel. 0-71 359 29 21, fax. 0-71 359 09 87
e-mail: polfamilia.wroclaw@wp.pl biuro@niejestessam.net

konto: 78 1020 5226 0000 6802 0019 6162