Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie
NPOZP-Polecamy!

Kontakt

Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie "POL-FAMILIA"
ul. Niesiołowskiego 20
Toruń 87-100
kujawsko - pomorskie
Poland
Telefon: 056 657 55 85
Faks: 056 657 55 86

e-mail: polfamilia@wp.pl
www.polfamilia.org.pl
konto: 91 1240 1936 1111 0000 1322 7263

Stowarzyszenie „Klub Wsparcia Psychicznego” zostało zarejestrowane w marcu 1992 roku, chociaż spotkania odbywały się już znacznie wcześniej. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy rodzin osób leczących się na choroby psychiczne i psychologów zajmujących się terapią tych osób.

Od początku spotkania Stowarzyszenia miały otwarty charakter tzn. mogła przyjść każda osoba, jeżeli czuła potrzebę wsparcia, poznania innych osób z problemami psychicznymi. Obecnie spotkania terapeutyczne odbywają się w drugi i czwarty wtorek miesiąca a spotkania klubowe w każdy czwartek w pomieszczeniach klubu pacjenta. Na spotkania te mogą przyjść nie tylko członkowie Stowarzyszenia, ale i zaproszeni goście. Staramy się, aby zajęcia klubowe były urozmaicone. Przygotowujemy spotkania tematyczne poświęcone podróżom, fotografowaniu, zdrowemu żywieniu itp. Organizujemy wspólne wycieczki, jeździmy na turnusy rehabilitacyjne. Ostatnio zakupiliśmy książki psychologiczne i czasopisma, dzięki czemu utworzyliśmy własną biblioteczkę, z której członkowie stowarzyszenia i ich rodziny chętnie korzystają.

Oprócz cotygodniowych spotkań klubowych, raz w miesiącu w klubie Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Heros” organizowane są spotkania integracyjne dla osób leczących się na choroby psychiczne, niepełnosprawnych ruchowo i upośledzonych umysłowo. Spotkania te prowadzi społecznie pani Elżbieta Maruszak. Spotkania w „Herosie” to dyskoteki, wspólne śpiewanie, występy artystyczne, spotkania z poezją, Andrzejki, zabawy karnawałowe, wystawy fotograficzne itp. Imprezy te są bardzo popularne i cieszą się dużą frekwencją. W grudniu corocznie odbywa się jest Wigilia integracyjna na przeszło 100 osób, w której organizowaniu pomagają wolontariusze, pracownicy Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej, uczniowie i studenci.

Jest Członkiem Zwyczajnym Związku „POL –FAMILIA” a przedstawiciele są w jego Władzach.

 

85-634 Bydgoszcz
ul. Sułkowskiego 58a
telefony:
Prezes: 505 064 491
Skarbnik: 721 118 305

e-mail: polfamilia.bydgoszcz@wp.pl

konto: 34 8142 0007 0000 4402 2000 0001