Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie
NPOZP-Polecamy!

Kontakt

Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie "POL-FAMILIA"
ul. Niesiołowskiego 20
Toruń 87-100
kujawsko - pomorskie
Poland
Telefon: 056 657 55 85
Faks: 056 657 55 86

e-mail: polfamilia@wp.pl
www.polfamilia.org.pl
konto: 91 1240 1936 1111 0000 1322 7263

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń” powstało w 1997 roku z inicjatywy pacjentów i personelu Oddziału Dziennego Szpitala Psychiatrycznego Srebrzysko. Głównym celem naszej organizacji jest umożliwienie osobom dotkniętym kryzysami psychicznymi odbudowanie więzi międzyludzkich i powrót do życia społecznego. Członkami stowarzyszenia są osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne oraz ich rodziny i osoby zawodowo zajmujące się leczeniem i rehabilitacją.

Cele statutowe Stowarzyszenia:

·         wspieranie działalności samopomocowej i rehabilitacyjnej wobec osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin;

·         kształtowanie postaw sprzyjających akceptacji i adaptacji społecznej tych osób;

·         pomoc w rehabilitacji zawodowej;

·         tworzenie sieci społecznego wsparcia;

Realizując cele statutowe Stowarzyszenie organizuje między innymi zajęcia specjalistyczne, psychoterapię oraz spotkania grup wsparcia. Prowadzi również zajęcia psychoedukacyjne dla rodzin osób dotkniętych psychozą oraz umożliwiamy indywidualne konsultacje ze specjalistą (lekarzem psychiatrą lub psychologiem). Kilka razy do roku organizowane są jednodniowe wycieczki krajoznawcze a raz w roku obóz terapeutyczny. Organizujemy także wspólne spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt Wielkiej Nocy.

W ramach naszej działalności prowadzimy obecnie dwa kluby samopomocy (przy Oddziale Dziennym Szpitala Psychiatrycznego na Srebrzysku oraz przy Oddziale Dziennym w Nowym Porcie). Spotykamy się, aby porozmawiać o sprawach dla nas istotnych, nawiązać nowe znajomości, zorganizować wspólne ognisko albo wyjście (do kina, na wystawę). Od niedawna prowadzone są dla chętnych lekcje języka angielskiego oraz niemieckiego dla początkujących. Rozpoczęły się też lekcje gry na gitarze.
W zeszłym roku stowarzyszenie włączyło się w ogólnopolską akcję „SCHIZOFRENIA – OTWÓRZCIE DRZWI” a prezes stowarzyszenia – Roman Ludkiewicz został lokalnym koordynatorem tej akcji na terenie województwa Pomorskiego. Obecnie Stowarzyszenie „Przyjazna Dłoń” obejmuje swoją pomocą ok. 150 osób.

Jest Członkiem Wspierającym Związek „POL – FAMILIA”.

 

80-282 Gdańsk-Wrzeszcz
ul. Srebrniki 1
tel.  0-58 341-80-81; wew. 405, 410, 407

e-mail: polfamilia.gdansk@wp.pl
www.republika.pl/przyjazna_dlon

konto: 52 1020 1853 0000 9902 0010 6641