Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie
NPOZP-Polecamy!

Kontakt

Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie "POL-FAMILIA"
ul. Niesiołowskiego 20
Toruń 87-100
kujawsko - pomorskie
Poland
Telefon: 056 657 55 85
Faks: 056 657 55 86

e-mail: polfamilia@wp.pl
www.polfamilia.org.pl
konto: 91 1240 1936 1111 0000 1322 7263

Stowarzyszenie prowadzi m. in. Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Fontanną” w Poznaniu i jest pierwszą w Polsce placówką opartą na Międzynarodowym Modelu Domów-Klubów „Fountain House”, przeznaczoną dla osób z problemami zdrowia psychicznego.

Funkcjonuje od sierpnia 2001 roku. Docelowo przeznaczony jest dla 50 osób. Na świecie istnieje około 320 ośrodków opartych na tym modelu. Pierwszy Dom – Klub powstał w 1948 roku w Nowym Jorku i przyjął nazwę „Fountain House” za przyczyną tryskającej w pobliżu fontanny. Założyły go osoby po przebytym leczeniu psychiatrycznym, by wspomagać siebie w codziennym życiu poza szpitalem. Ich wiedza na temat własnych problemów była podstawą do powstania wszystkich Domów – Klubów. Obecnie działalność koordynuje Międzynarodowe Centrum Rozwoju Domów – Klubów (International Centre For Clubhouse Development), a własne doświadczenia są podstawą aktualizowanych co kilka lat standardów.

Powstanie Domu „Pod Fontanną” w Poznaniu.

Założycielem poznańskiego Domu „Pod Fontanną” jest Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”, skupiające ludzi, którym na sercu leży dobro osób z zaburzeniami psychicznymi. Dom powstał dzięki pomocy władz miasta Poznania i przy współpracy z Duńskim Komitetem Helsińskim Praw Człowieka. Szczególnie dzięki wsparciu p. Margarety Kępińskiej Jakobsen i p. Anse Leroy – Wiceprezesa Światowej Federacji Domów – Klubów „Fountain House”. Pomocą nie tylko finansową obdarzyli nas liczni sponsorzy.

Cele i zadania Domu

Dom „Pod Fontanną” ukierunkowany jest na podnoszenie jakości życia osób przewlekle chorych psychicznie, głównie na schizofrenię. Zapewnia odpowiednią poza medyczną opiekę środowiskową. Jest pomostem wiodącym do integracji ze światem zewnętrznym. Jest formą przejściową, a nie ostatecznym celem. Ukierunkowuje, motywuje osoby chore do dokonywania często bardzo elementarnych wyborów.

Głównym celem Domu „Pod Fontanną” jest rehabilitacja poszczególnych członków. Codzienna rutyna, wykonywanie domowych prac, stałe kontakty społeczne procentują w przyszłości większą niezależnością i wykształceniem, zdolności do pracy dla tych, którzy tego chcą.

Praca jest centralnym punktem naszej rehabilitacji. Myślą przyświecającą naszym działaniom jest to, że człowiek jest ściśle związany z pracą, bowiem praca daje możliwość, zmierzenie się z własnymi siłami, talentem, zdolnościami. Jest absolutnym warunkiem do poczucia własnej wartości. Codzienna praca w Domu charakteryzuje się otwartą i troskliwą atmosferą.

Od kilku lat istnieje drugi „Dom pod Fontanną”. Poza tym Stowarzyszenie prowadzi wiele innych działań. Jest Członkiem Zwyczajnym Związku „POL – FAMILIA” a przedstawiciele są w jego Władzach.

 

61-869 Poznań
ul. Garbary 47
tel. 0 61 830-68-88

ul. Garbary 47, 61-869 Poznań

tel. (0 61) 853 05 33, fax. (061) 853 05 33

e-mail: polfamilia.poznan@wp.pl, izaikarol@tlen.pl

konto: 11 1020 4027 0000 0213 0200 3358