Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie
NPOZP-Polecamy!

Kontakt

Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie "POL-FAMILIA"
ul. Niesiołowskiego 20
Toruń 87-100
kujawsko - pomorskie
Poland
Telefon: 056 657 55 85
Faks: 056 657 55 86

e-mail: polfamilia@wp.pl
www.polfamilia.org.pl
konto: 91 1240 1936 1111 0000 1322 7263

Stowarzyszenie „Dla Rodziny” zostało utworzone w 2004 r. przez członków Samopomocowej Grupy Rodzin działającej przy Towarzystwie Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi.

Celem stowarzyszenia jest wspieranie rodzin, w których występuje problem choroby psychicznej. Członkowie rodzin biorą udział w spotkaniach grupy terapeutycznej. Organizują wyjazdy integracyjne. W kwietniu, 18 członków rodzin uczestniczyło w wyjeździe integracyjnym zorganizowanym w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym w Jedliczach. Uczestnictwo w wyjeździe doświadczonych psychologów i psychiatrów zapewniło rodzinom fachową pomoc niezbędną w wzmaganiu się z trudnym problemem choroby psychicznej bliskiej osoby. Członkowie rodzin podkreślali, że spotkanie dało im poczucie dużego wzmocnienia psychicznego.

Inną ważną aktywnością stowarzyszenia jest organizowanie szkoleń, konferencji, udzielanie pomocy prawno-organizacyjnej oraz działalność edukacyjno-informacyjna przeciwdziałająca stygmatyzacji osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. Stowarzyszenie „Dla Rodziny” współorganizowało w dniach 3-6 czerwca w Jedliczach VIII Warsztaty Szkoleniowo-Dyskusyjne dla stowarzyszeń i grup samopomocowych zajmujących się osobami chorymi psychicznie pod hasłem” Stowarzyszenia pozarządowe w nowej rzeczywistości”.

Członkowie stowarzyszenia włączają się czynnie w wydarzenia związane z działalnością na rzecz zdrowia psychicznego. Na zaproszenie Stowarzyszenia Psychiatrów Polskich nasz przedstawiciel uczestniczył w XVI Zjeździe Psychiatrów Polskich prezentując referat na temat mieszkań chronionych.

Na zaproszenie rodzin lwowskich dwóch członków stowarzyszenia uczestniczyło w wyjeździe do Lwowa. Celem wyjazdu było nawiązanie współpracy z organizacjami ukraińskimi zajmującymi się podobną problematyką. Do stowarzyszenia zgłasza się coraz więcej rodzin. Jesienią planujemy zorganizować kolejny wyjazd integracyjny z udziałem nowych członków oraz wziąć udział w Radomiu w konferencji z cyklu „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób chorujących psychicznie” pod hasłem „Dostrzec człowieka”.

Stowarzyszenie ściśle współpracuje z TPN w Łodzi oraz korzysta z jego osiągnięć i doświadczeń. Jest Członkiem Zwyczajnym Związku „POL – FAMILIA” a przedstawiciele są w jego Władzach.

 

90-408 Łódź
ul. Próchnika 7 lok 19
tel. 42 616 05 16
e-mail: stowarzyszenie@dla-rodziny.org.pl
adres www: www.dla-rodziny.org.pl

KRS 0000207011

konto: 25 1500 1038 1210 3007 7890 0000