Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie
NPOZP-Polecamy!

Kontakt

Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie "POL-FAMILIA"
ul. Niesiołowskiego 20
Toruń 87-100
kujawsko - pomorskie
Poland
Telefon: 056 657 55 85
Faks: 056 657 55 86

e-mail: polfamilia@wp.pl
www.polfamilia.org.pl
konto: 91 1240 1936 1111 0000 1322 7263

Stowarzyszenie „Więź”  zawiązało się w drugiej połowie 2003 r. i zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 8 stycznia 2004 r. Powstało z inicjatywy rodzin osób po przebytych kryzysach psychicznych przy wsparciu zaprzyjaźnionych ludzi dobrej woli.

Zorganizowanie naszego Stowarzyszenia przebiegało inaczej niż w dużych ośrodkach miejskich Polski. Tam na ogół najpierw tworzyły się tzw. grupy wsparcia przy szpitalach i klinikach psychiatrycznych, które potem łączyły się w stowarzyszenia.

W Szczecinie – mimo interesująco prowadzonych spotkań psychiatrów z rodzinami pacjentów w Szpitalu Psychiatrycznym przy ul. Mącznej 4 – nie udało się stworzyć żadnej takiej grupy z powodu niskiego  zainteresowania.

Niemałą rolę w procesie tworzenia się Stowarzyszenia miało kilku byłych członków Stowarzyszenia „Rodzina”,  którzy opuścili szeregi tej organizacji. Wniosły one pewne doświadczenia w działaniu, a przede wszystkim informacje, jakie uzyskały uczestnicząc w zjazdach Ogólnopolskich Grup Samopomocowych i Związku Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie  „POL – FAMILIA”.

Celem Stowarzyszenia „Więź” jest:

·         przybliżenie społeczeństwu rzeczywistego obrazu osób chorych psychicznie i ich problemów

·         wspomaganie chorych w egzekwowaniu ich praw do nauki, pracy, zabezpieczenia socjalnego, udziału w życiu publicznym i zawodowym

·         promowanie form terapeutycznych korzystnych dla osób chorych psychicznie

·         organizowanie form wsparcia dla członków rodzin.

Nasza działalność będzie dotyczyć różnych dziedzin życia osób chorych psychicznie: rehabilitacji, terapii i edukacji, pracy i rozrywki.

W czasie naszej krótkiej działalności udało się nam realizować niektóre założenia programowe. Mimo braku właściwego lokalu prowadziliśmy terapię indywidualną, a obecnie w fazie organizacji są warsztaty terapeutyczne dla rodzin osób chorych psychicznie. Rozprowadzamy także literaturę dotyczącą zdrowia psychicznego. Możliwość prowadzenia takiej działalności zawdzięczamy wysokiej klasy specjalistom –  psychologom, którzy są członkami naszego Stowarzyszenia.
W najbliższych planach mamy przede wszystkim zwiększenie ilości członków Stowarzyszenia, uzyskanie wsparcia w środowisku lekarskim oraz pomocy władz miejskich i wojewódzkich.

Członek Zwyczajny Związku „POL – FAMILIA” a jego przedstawiciele są w jego Władzach.

 

71-740 Szczecin
Arkońska 17-18

tel. (91) 829 01 02, kom. 600 768 693
KRS 0000185565
e-mail:  wiez@wiez.org.pl

http://www.wiez.org.pl/

konto: 76 1020 4795 0000 9602 0078 8513