Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie
NPOZP-Polecamy!

Kontakt

Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie "POL-FAMILIA"
ul. Niesiołowskiego 20
Toruń 87-100
kujawsko - pomorskie
Poland
Telefon: 056 657 55 85
Faks: 056 657 55 86

e-mail: polfamilia@wp.pl
www.polfamilia.org.pl
konto: 91 1240 1936 1111 0000 1322 7263

Toruńskie Stowarzyszenie „Współpraca” powstało z inicjatywy grupy osób zaangażowanych w pomoc osobom i rodzinom dotkniętym problemem choroby psychicznej. Zarejestrowane zostało 26 czerwca 1996. Celem głównym Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi, nerwowymi i z lekkim upośledzeniem umysłowym oraz ich rodzinom i opiekunom.

Organizacja nastawiona jest na działalność nieprzynoszącą zysków a swoją działalność opiera na pracy społecznej członków i sympatyków. Działalność jest finansowana ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, subwencji, grantów itp.

W ramach swojej działalności stowarzyszenie:

· organizuje różne formy samopomocy osobom chorym oraz ich rodzinom i opiekunom;

· bierze udział w konferencjach, szkoleniach seminariach lokalnych, krajowych i zagranicznych;

· organizuje co roku turnusy rehabilitacyjne, wycieczki, pikniki itp.;

· uruchomiło i wyposażyło klub pacjenta „Żółty Tulipan” spełniający funkcje świetlicy socjo-psychoterapeutycznej, który mieści się przy ul. Niesiołowskiego 20. Świetlica jest otwarta codziennie od poniedziałku do piątku od 8 do 20 i jest dostępna dla wszystkich osób leczących się w Poradniach Zdrowia Psychicznego. W świetlicy funkcjonuje kilkanaście sekcji i pracowni;

· podejmuje nieustannie inicjatywy zorganizowania w przyszłości m.in. warsztatów terapii zajęciowej, hosteli, pomieszczeń dziennego pobytu (Fountain Houses), mieszkań chronionych, centrum interwencji kryzysowej, poradnictwa, firmy socjalnej, ŚDS i innych które ze Związkiem „POL – FAMILIA” współtworzą program „Zdrowie Psychiczne – Wspólna Sprawa” itp.;

Stowarzyszenie bierze czynny udział w corocznych ogólnopolskich obchodach Światowego Dnia Solidarności z osobami Chorymi na Schizofrenie pt. „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”, realizuje również program „Przyjaciel”.

Siedziba stowarzyszenia „Współpraca” jest jednocześnie siedzibą ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie „POL – FAMILIA”, które z kolei jest członkiem międzynarodowej Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Osób Chorych Psychicznie „EUFAMI” w Leuven, k/ Brukseli w Belgii.

ul. Niesiołowskiego 20
87-100 Toruń
tel.: (056) 657 55 85, fax. (056) 657 55 86

NIP : 956 19 32 243, REGON : 871 088 055, KRS: 0000012996
e-mail: polfamilia.torun@wp.pl lub tswspolpraca@wp.pl
adres strony: www.tswspolpraca.one.pl

konto: 06 1090 1506 0000 0000 5002 1515