Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie
NPOZP-Polecamy!

Kontakt

Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie "POL-FAMILIA"
ul. Niesiołowskiego 20
Toruń 87-100
kujawsko - pomorskie
Poland
Telefon: 056 657 55 85
Faks: 056 657 55 86

e-mail: polfamilia@wp.pl
www.polfamilia.org.pl
konto: 91 1240 1936 1111 0000 1322 7263

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych jest stowarzyszeniem, które od wielu lat działając na polu psychiatrii środowiskowej, tworzy formy oparcia dla osób przewlekle chorującym psychicznie – głównie na schizofrenię. TPN powstało w Łodzi w 1992 roku, a jego początki wywodzą się z utworzonej przy poradni zdrowia psychicznego małej grupy wsparcia. Stopniowo stowarzyszenie rozszerzało swoją działalność i zakres udzielanej pomocy. Powstawały nowe ośrodki, nowe formy zajęć prowadzone przez profesjonalną kadrę tworzącą zespół terapeutyczny: psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni i terapeuci zajęciowi. Dziś stowarzyszenie jest jednym z najaktywniej działających stowarzyszeń w regionie. Jego działalność jest dostrzegana, ponieważ stowarzyszenie realizuje ważne społecznie zadania i wychodzi poza obszar wąsko rozumianej terapii. Jako organizacja pozarządowa TPN często organizuje imprezy o charakterze edukacyjno- informacyjnym promującym zdrowie psychiczne. Bierze udział w akcjach przeciwdziałających stygmatyzacji i dyskryminacji takich jak „Schizofrenia Otwórzcie Drzwi”. Organizuje także pikniki rodzinne, cykliczne rajdy górskie dla osób chorujących psychicznie, koncerty, wydarzenia artystyczne, turnusy rehabilitacyjne. Realizując te zadania skupia wokół siebie wiele życzliwych osób, tworzy trwałe więzi, uaktywnia społeczny potencjał i pomysłowość tkwiącą w wielu ludziach.

TPN blisko współpracuje z wieloma stowarzyszeniami, instytucjami i urzędami. Jego działania są wspierane merytorycznie przez uczestnictwo w pracach Filii Sekcji Psychiatrii Środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Sprawdził się wielokrotnie jako partner przy realizacji zadań zleconych miasta, czy w realizacji programów ministerialnych. Obecnie realizuje programy unijne.

Główne cele

TPN stawia sobie za cel tworzenie różnorodnych form opieki i rehabilitacji środowiskowej dla osób chorujących na schizofrenię. Wieloletnie doświadczenie pokazuje, że niezwykle ważne jest zapobieganie izolacji społecznej osób chorujących psychicznie wywołanej przez chorobę. Pomoc we włączaniu się w życie społeczeństwa to przede wszystkim rehabilitacja, ale także edukacja społeczeństwa na tematy zdrowia psychicznego w kierunku otwartości i zrozumienia dla osób chorujących psychicznie.

TPN prowadzi aktywizację zawodową osób chorych. Organizuje szkolenia, grupy wsparcia oraz samemu tworzy miejsca pracy chronionej. Praca dla wielu osób po kryzysie psychicznym jest ważnym czynnikiem w rehabilitacji.

Pomoc stowarzyszenia skierowana jest także do rodzin naszych podopiecznych, które, będąc zagubione i osamotnione z problemem, często nie wiedzą jak poradzić sobie z chorobą bliskiej osoby.

Nasze ośrodki to dla wielu drugi dom

TPN prowadzi kilka ośrodków: Środowiskowy Dom Samopomocy i klub „Więź”- mieszczące się w Łodzi; Ośrodek Rehabilitacyjno- Wypoczynkowy „Zacisze” w Jedliczach koło Łodzi-, w którym funkcjonują Mieszkania Chronione i Zakład Opiekuńczo- Leczniczy. W Jedliczach działa również stadnina, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie zajęć hipoterapeutycznych. Jest Członkiem Wspierającym Związek „POL – FAMILIA”.

 

91- 824 Łódź
ul. Zawiszy Czarnego 22
tel./fax 0-42 616- 06-20, 0-42 656-37-47
e-mail: polfamilia.lodz@wp.pl
adres strony www: http://www.dla_rodziny.free.ngo.pl

konto: 86 1090 2705 0000 0006 7200 0141